JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0 
บริการ

   ประวัติสถานี
------------------------------------------------
   สายการบังคับบัญชา
------------------------------------------------
   เขตพื้นที่การปกครอง
------------------------------------------------

   ถนนสายหลัก
------------------------------------------------
   รายชื่อชุมชน
------------------------------------------------
   ข้อมูลท้องถิ่น
------------------------------------------------
   ประชากร
------------------------------------------------

   ศูนย์เทคโนโลยี สน.บางชัน
   Bangchan information technology center
------------------------------------------------
หน่วยงานในสังกัด

  กก.สส.บก.น.4
------------------------------------------------
  สน.โชคชัย
------------------------------------------------
  สน.อุดมสุข
------------------------------------------------
  สน.บึงกุ่ม
------------------------------------------------
  สน.ประเวศ
------------------------------------------------
  สน.ลาดพร้าว
------------------------------------------------
  สน.วังทองหลาง
------------------------------------------------
  สน.หัวหมาก
------------------------------------------------

รายชื่อชุมชน

ชื่อชุมชน

ชื่อ-นามสกุล / โทรศัพท์

ที่อยู่

1.ชุมชนวิมานสุข

นายสะและ  โซ๊ะ 
0-1699-2769

10/126 หมู่ 2 ถ.เสรีไทย แขวง-เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230

2.ชุมชนสุเหร่าแดง

นายอุดม        แสงศรี
0-4133-1463

5  หมู่2 ซ.สุเหร่าแดง แขวง-เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 10230

3.ชุมชนนภาพิไลพัฒนา

นายดอรอณี         แสงศรี

 

4.ชุมชนริมคลองหลอแหล

นายจำเนียร  สนธิสุวรรณ 
0-2517-9733,0-1481-6966

94/6 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย แขวง-เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

5.ชุมชนสยามพัฒนา

นายสมศักดิ์   บุญมาก 
0-2881-1635#4,0-6544-0353

91/34 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย แขวง-เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230

6.ชุมชนบ้านเกาะ

นายสมชาย     พงศ์ตานี
0-2517-7980,0-1362-6035

58/9 หมู่ 4 ถ.สวนสยาม แขวง-เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 10230

7.ชุมชนริมคลองลำเกร็ด

นายบุญลือ     สถานทรัพย์
0-1484-2341,0-2517-4594

20 หมู่ 7 ซ.ร่วมพัฒนา แขวง-เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230

8.ชุมชนหมู่ 5

นางกัญญา  ตระกูลชีวพานิตต์ 
0-2517-2519,0-1319-7292

8/28 หมู่ 5 ถนนรามอินทรา
 แขวง-เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

9.ชุมชนอมรพันธ์นคร สวนสยาม

นางกัญพร      กนกทรัพย์
0-2919-8347,0-9986-9234

6/221 ถ.สวนสยาม แขวง-เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

10.ชุมชนเกาะจวน

นายก้องภพ   ลังประเสริฐ 
0-2919-8179,0-1557-7764

73 หมู่ 4 ถ.เสรีไทย แขวง-เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

11.ชุมชนอมรพันธ์นคร เสรีไทย

นายสมพงษ์     ศุภวิทิตพัฒนา
0-2540-3180-1,0-1830-7460

7/39 ซ.7 ถ.เสรีไทย แขวง-เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230

12.ชุมชนเก้าแสนเจ็ด

นางสุภาพ    เชื้อประเสริฐ 
0-2518-2328

107/398 หมู่ 4 ถ.สวนสยามแขวง-เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

13.ชุมชนรังสิยา กม.12.5

นางธัญรดี    อภิลักษณ์สันติ
0-2917-8032-3,0-1449-5852

74/129 ม.5 ถ.รามอินทรา แขวง-เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

14.ชุมชนแสงอรุณ

นายบัณฑิต      กลิ่นพิพัฒน์  

 

15.ชุมชนเลิศอุบล 5

นางเทียมจันทร์  อุทัยไพศาลวงษ์ 
0-2517-3873,0-1813-6853

105/290 ถ.สวนสยาม แขวง-เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

16.ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง
     ( สุเหร่าซีรอ )

นายเสรี    ศรีวิเศษ 
0-2372-0483

39/1 หมู่ 8 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240

17.ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง
     ( เกาะดอน )

นายอารีย์  ลงสุวรรณ์
0-2372-2038,0-2373-2459

15/3 หมู่ 11 ถ.รามคำแหง แขวง-เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240

18.ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล

นายวุฒิชัย   เรืองศรี 
0-2517-7473

61 หมู่ 7 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240

19.ชุมชนแสงมณี

นายอาหมัด   บัลบาห์ 
0-2729-6212

12/2 ถ.รามคำแหง แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240

20.ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา

นายสมาน  จั่นละออ 
0-2517-7817

18/2 หมู่ 7 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240

21.ชุมชนวังหนับอุทิศ

นายนพรัตน์       เดชแพ
0-6906-9385

11/12 หมู่ 8 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240

22.ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่

นายประดิษฐ์  ทับอุไร 
0-2917-0025

17/4 ซ.รามคำแหง 163 แขวง-เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร  10240

23.ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา

นายสมาน   ลาวรรณ์
0-2372-1276,0-1984-7614

18/7 หมู่ 11 ถ.รามคำแหง แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240

24.ชุมชนย่ามีลุ้ลอิบาดะห์

นายสุดใจ     วงษ์เจริญ
0-1825-6138

28 หมู่ 9 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240

25.ชุมชนแสงธรรมคลองมณี

นายประเสริฐ โสณะมิตต์ 
0-2729-1203

54/5 หมู่ 2 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240

26.ชุมชนเคหะนคร(เคหะธานี 4)

นายวิชัย  ศรีพิพัฒน์สิน 
0-2917-0579,0-9211-4573

63/253  หมู่ 7  ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

27.ชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 9 สะพานสูง

นายชมกฤชษ์ มุมณี
0-2517-7352

46/2 ม.9 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง-เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

28.ชุมชนธีรวรรณ

นายชำนาญ    รัตนพันธ์
0-2517-5157,0-1989-7763

54/10 ม.4 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

29.ชุมชนภู่ระหงษ์ 2

นางธิตินันท์     ถาวรกูล
0-2919-2903,0-1890-7936

10/39 หมู่ 4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

30.ชุมชนนีรชา

นายธีรยุทธ์   หวานแก้ว
0-2919-1017

61/71 หมู่ 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

31.ชุมชนเพชรไพลิน

น.ส.กชมณฑ์   สุขเจริญ
0-2919-0547

52/49 หมู่ 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

32.ชุมชนประยงค์แย้ม

นายประสิทธิ์   ประเสริฐสุข
0-2517-9050

14/3 หมู่ 4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

33.ชุมชนร่มเย็น 5 พัฒนา

ร.ต.อ.อำนาจ       ประเสริฐพล
0-5150-0379

60/228 ม.4 ร่มเย็น 5 ซ.6 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

34.ชุมชน สน.บางชัน

ด.ต.สมชาย     เอี่ยมละเอียด
0-1696-3942

165/17 ซ.เสรีไทย73 ถ.เสรีไทย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230